IPMM (Industrial Packaging Maturity Model)

Weet waar je staat

Doe nieuwe kennis op

Ontvang advies op maat

Krijg inzicht in jouw verpakkingsproces

Met ruim 35 jaar ervaring heeft Faes veel kennis opgedaan in verschillende industrieën rondom efficiënt en duurzaam verpakken. Op basis van deze ervaring en kennis heeft Faes de afgelopen jaren het Industrial Packaging Maturity Model (IPMM) ontwikkeld om organisaties inzicht te geven in hun verpakkingsprocessen. Wij streven ernaar om deze organisaties te voorzien van een op maat gemaakt advies en een geoptimaliseerd verpakkingsproces.

 

 

 

  We geven inzicht in jouw huidige verpakkingsstatus

  We geven inzicht in nieuwe wet- en regelgeving

  We bieden nieuwe kennis rondom verpakken

  We bieden advies rondom verpakkingsmanagement

Weet waar je staat aan de hand van de 7 verpakkingsthema's

Het Industrial Packaging Maturity Model bestaat uit 7 verpakkingsthema’s, verdeeld over 3 lagen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Om een optimaal en circulaire verpakkingsproces te bereiken, zullen organisaties verbeteringen moeten aanbrengen van buiten naar binnen.

Om een gedetaillerd beeld te krijgen van de huidige situatie met betrekking tot het verpakkingsmanagement binnen jouw bedrijf, verzoeken we je een reeks stellingen voor elk verpakkingsthema te beantwoorden. Dit resulteert in een overzicht van zowel sterke punten als mogelijke verbeterpunten.

Packaging & Packaging Waste Directive verhoogt de druk op bedrijven

Verpakkingen vormen een cruciale rol in het verbruik van nieuwe matrialen. De toenemende verpakkingen in combinatie met lage hergebruik- en recyclingpercentages vormen belemmeringen voor de totstandkoming van een koolstofarme circulaire economie.

In 2023 bereikte het Europees Parlement een akkoord (algemene oriëntatie) over een voorstel voor een verordening de “Packaging & Packaging Waste Directive”. Deze nieuwe voorschriften zijn van toepassing op alle organisaties die verpakkingen produceren of gebruiken, en zijn bedoeld om het gebruik van veilige, duurzame en recyclebare verpakkingen te waarborgen. Hierdoor komt het verpakkingsmanagement van organisaties in Europa onder nauw toezicht te staan.

Faes streeft naar een circulair verpakkingsproces en willen organisaties bewust maken van de gevolgen van deze verordening door hen uit te nodigen onze volwassenheidsmeting in te vullen.

Onze aanpak bestaat uit drie stappen

Online questionnaire

Vul samen met jouw organisatie de gratis volwassenheidsmeting in en breng jouw sterke- en mogelijke verbeterpunten betreft het verpakkingsproces in kaart.

Werksessie

Analyseer samen de resultaten van de volwassenheidsmeting en definieer met elkaar duidelijke probleemstellingen in een begeleide werksessie.

Advies op maat

Ontvang een advies op maat met concrete acties die jouw verpakkingsproces optimaliseerd.