Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als Faes vinden wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een erg belangrijk begrip. Sowieso is dit begrip de laatste jaren een belangrijk thema geworden. Producenten, klanten, overheden en eindgebruikers zetten zich steeds vaker actief in voor een beter milieu, het welzijn van hun medewerkers en van de maatschappij. Zij stellen steeds strengere eisen aan hoe anderen hiermee omgaan. Ook bij Faes is dit bewustzijn aanwezig en werken wij aan manieren om dit te concretiseren.

Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001

Een veelgehoorde eis is de ISO 14001-norm, die wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Grotere bedrijven en overheden stellen steeds vaker ISO 14001-certificatie als eis in hun aanbestedingsaanvragen. Vanaf 2010 is de overheid onder de richtlijn duurzaam inkopen verplicht om steeds meer leveranciers te selecteren op hun milieumanagement. Hier valt het Ministerie van Defensie, onze grootste overheidsafnemer, onder.

ISO 14001 is de internationale standaard voor een milieumanagementsysteem (voluit: ISO 14001 Milieumanagementsysteem (EMS) – Eisen met richtlijnen voor gebruik). Zo’n systeem wordt door een organisatie gebruikt om een milieubeleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de invloed van het bedrijf op het milieu. Daarbij kun je denken aan energie, afvalstoffen, veiligheid, en bodem-, lucht- en geluidsvervuiling. Een systeem dat volgens de ISO 14001-norm opgezet is kan de milieurisico’s van bedrijfsvoering beheersen en wellicht verminderen.

Faes en ISO 14001

Om in de toekomst onze ecologische voetafdruk verder terug te dringen, en om te kunnen voldoen aan bovengenoemde eisen, gaan wij een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 opzetten. Deze norm heeft dezelfde opzet als de ISO 9001-norm voor Kwaliteit, dé standaard in onze branche.

De implementatie van ISO 14001 stelt ons in staat om een betere concurrentiepositie in de markt te verwezenlijken. Minstens zo belangrijk is dat het ons helpt onze milieuprestaties te monitoren én te verbeteren. Zo kunnen wij ook steeds maatschappelijker verantwoord ondernemen met een kleiner wordende ecologische voetafdruk.

Ecologische bewustwording

Als Faes draagt een milieumanagement-certificaat bij aan onze concurrentiepositie. Ook voor klanten is dit handig; in de toekomst zullen steeds meer bedrijven moeten voldoen aan milieutechnische eisen die bijvoorbeeld voortkomen uit klimaatdoelstellingen.

Wat we verder merken is dat het certificeringstraject een positief effect heeft op onze bewustwording. We maken een nulmeting van diverse factoren – afval, energieverbruik, uitstoot – en stellen een plan op hoe we deze terug gaan terugdringen.

Wat is het effect van ons handelen op het milieu? Wat gebeurt er met onze verpakkingen aan het eind van hun levenscyclus? Het is te kort door de bocht om te zeggen dat onze producten onze aandacht niet meer verdienen wanneer ze afgeschreven zijn. Het is onze verantwoordelijkheid om de impact van onze producten op het milieu zo klein mogelijk te maken. Nadenken over het grotere plaatje moet vanzelfsprekend gaan worden in elke laag van onze organisatie.


Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor updates of bekijk onze social media kanalen.

  Hoe kunnen we
  je helpen?

  Wat je verpakkingsuitdaging ook is, The Packaging People van Faes zijn er om je te helpen. Wij helpen je met een maatwerk verpakkingsoplossing om je waardevolle producten te beschermen. Maar we helpen je ook met het verbeteren van je verpakkingsprocessen door de hele supply chain. Vul het contactformulier in en een van onze verpakkingsexperts neemt snel contact met je op!

  Wil je slechts enkele stuks, zonder maatwerk interieur, met plukschuim interieur of vakverdelers? Kijk dan in onze webshop: koffersenkisten.nl.

   Mandy van Alebeek
   Relatiebeheer