Een tweede leven voor PE-foam

Een tweede leven voor PE-foam

In het kader van duurzaamheid heeft Faes onlangs een speciale shredder aangeschaft en de bijbehorende afzuiginstallatie aangelegd. Restafval PE-foam dat voorheen in de grijze container verdween wordt op een constructieve manier afgevoerd zodat dit schuimrubber hergebruikt kan worden als matten voor onder kunstgrasvelden.

foam__schredder

Afval hergebruiken

De onlangs geïnstalleerde versnipperaar is een duurzame oplossing voor de 15m3 schuimrubberafval waar Faes wekelijks mee te maken heeft. Dit polyethyleen-foam (PE-foam) is goed te recyclen, maar door het lichte gewicht (40 kg/m3) niet interessant is voor grotere recyclebedrijven. “Lange tijd was storten als restafval voor ons de enige optie en dat zat mij niet lekker”, zegt Johan Faes.

“Inmiddels hebben we een bedrijf gevonden dat dit afval wél kan hergebruiken. De enige eis is dat wij ons restafval moeten aanleveren in vlokken van 4 centimeter doorsnede. Hiervoor hebben wij geïnvesteerd in een shredder en een bijbehorende afzuiginstallatie. De vlokken worden opgevangen in een container, die regelmatig naar het mattenbedrijf wordt gebracht. Zo krijgt het materiaal een tweede leven en levert het ons ook nog wat op.”

Het terugdringen van onze CO2-footprint middels deze shredder is een opstap naar circulair denken, ontwerpen en produceren; kortweg circulair ondernemen.

“Iets dat nog bruikbaar is afvoeren als restafval is niet meer van deze tijd”

Johan Faes | CEO Faes

Wat is circulair ondernemen

Circulair ondernemen is een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van kijken naar het productieproces. Je kijkt niet alleen naar de levensduur van een product maar ook naar de plek van het product binnen een groter systeem. Een product wordt zodanig ontworpen dat de kringloop ervan sluitend is. Gebruikte grondstoffen worden hergebruikt om afval en verspilling te voorkomen.

“Industriële verpakkingen zijn echter nog lang niet zo actueel en top-of-mind als consumentenverpakkingen. De focus ligt in de industrie op het product, niet op de verpakking. Het optimaliseren hiervan draagt echter enorm bij aan kostenbesparing en een beter milieu. Als Faes houden wij ons bezig met integrale verpakkingsoptimalisatie. Daar liggen nog grote kansen.”

“Onze aandacht ligt op duurzaamheid binnen industriële verpakkingen”

Johan Faes | CEO Faes

Bijdragen aan een beter milieu

Steeds meer bedrijven realiseren zich nog nauwelijks hoe groot de impact is van een efficiënt inpakbeleid binnen de keten. Ook dat is volgens Johan een aspect van circulair ondernemen: “Wat bedrijven zich al wél beginnen te beseffen is de impact van verpakken en verzenden op het milieu. Hoewel de kosten voor verpakken in de industrie relatief laag zijn is er nog veel winst te behalen als het om duurzaamheid gaat. Het mooie is echter dat dit in absolute getallen ook nog veel geld kan opleveren.”

Diezelfde gedachte ligt ten grondslag aan de aanschaf van deze shredder. “De terugverdientijd van deze business case is 8 jaar. Voor veel bedrijven is dit niet interessant, want vaak is de maximale ROI voor hun investeringen maximaal 2 jaar. Wij besparen stortkosten en we krijgen zelfs een beetje geld terug, maar de bijdrage die we aan het milieu leveren vinden we in dit geval véél meer waard.

“Wij hebben deze investering vooral gedaan met een bijdrage aan onze leefomgeving in het achterhoofd. Door na te denken over circulair ondernemen hopen wij nu en in de toekomst ook op andere vlakken een bijdrage te kunnen leveren aan een beter en duurzamer milieu. We hopen ook dat andere ondernemers de kringloop van hun producten en grondstofgebruik onder de loep nemen. Zulke dingen hebben tijd nodig en vergen nieuwe inzichten, maar wanneer bedrijven dit samen oppakken kunnen we een grotere bijdrage leveren aan onze leefomgeving. Circulair ondernemen doe je namelijk samen!”


Keep up to date with our developments

Subscribe to our newsletter for updates or check out our social media channels.

    How can we help you?

    Whatever your packaging challenge is, The Packaging People of Faes are here to help. Do you have a question or comment about packaging, our services or packaging management? Fill out the contact form and one of our packaging experts will get back to you quickly!

      Mandy van Alebeek
      Relations manager