testplan defensie

Zo maakt u een testplan voor Defensie

Blog
Henk Hardeman
Business Developer
Meer artikelen door Henk Hardeman

Gaat uw bedrijf een product leveren aan Defensie? Dan is de juiste verpakking een belangrijk onderdeel van de levering. Want het ligt natuurlijk voor de hand dat uw product tijdens het transport naar de eindbestemming heel wat moet doorstaan. En dan is het zaak om het product zo te beschermen dat het onbeschadigd aankomt.

Defensie wil graag zeker weten dat de verpakking die uw product beschermt tijdens het transport voldoet aan alle eisen. Daarom vraagt men meestal om een testrapport of certificaat. Alles bij elkaar is een testplan een complex en specialistisch document om te maken. Handig om dat samen met uw verpakkingsspecialist te doen. Ik zal toelichten waarom.

Het testprotocol

Wordt er voor uw product een nieuwe verpakking ontwikkeld, dan start de verpakkingsspecialist daarvoor meestal een certificeringstraject op. Tijdens het certificeringstraject wordt de kwaliteit van de verpakking op verschillende manieren getest. Alles uiteraard volgens de normen die Defensie heeft opgenomen in haar PVE. Om alle testen goed te kunnen uitvoeren is een testprotocol of testplan nodig. Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het opstellen van dit testprotocol. Uw verpakkingsspecialist helpt daar echter graag bij. In het protocol worden de testprocedure en de randvoorwaarden waaronder de testen worden uitgevoerd, beschreven. Zoals bijvoorbeeld de configuratie, de omgeving waarin wordt getest, de mode of operation en de acceptatiecriteria die bepalen of de testen geslaagd zijn of niet. Hieronder leg ik dat wat verder uit.

Configuratie

Bij het vaststellen van de configuratie is belangrijk om te weten wat er bij de test betrokken moet worden en wat niet. De verpakking moet ervoor zorgen dat een product in goede staat de eindbestemming bereikt. U hebt er dus niets aan om alleen de verpakking te testen. U wilt ook zeker weten dat de verpakking het product dat erin zit voldoende beschermt. Bij het testen van de verpakking onder omstandigheden zoals warmte en kou, trillen, schokken en vallen wordt vaak een dummy ingezet om een goede reproductie te krijgen. In plaats van de originele gevoelige of elektronische apparatuur. Vooraf dus goed nadenken over de configuratie waarmee de testen worden uitgevoerd.

Mode of operation

Met ‘mode of operation’ wordt de toestand bedoeld waarin het product in de praktijk wordt gebruikt. De meeste verpakkingen en producten kennen één mode of operation. Soms echter zijn er meerdere modes of operation. Het is noodzakelijk om dit van tevoren te weten en vast te leggen, want bij meerdere modes of operation zijn vaak aanvullende testen nodig.

Acceptatiecriteria

De opdrachtgever bepaalt de acceptatiecriteria in grote mate zelf. Want die weet als geen ander wanneer de werking van het product wordt beïnvloed. Ook dit wordt weer vastgelegd in het protocol, zodat helder is waarop het product na het testen moet worden gecontroleerd.

Ik geef  graag als voorbeeld de acceptatiecriteria bij EMC-testen (Elektromagnetische Compatibiliteit). Daarbij hanteren de meeste normen de volgende algemene acceptatiecriteria:

 • Performance criterium A: Geen beïnvloeding toegestaan.
 • Performance criterium B: Beïnvloeding toegestaan die zelf herstellend is na de test.
 • Performance criterium C: Beïnvloeding toegestaan die is te herstellen door de gebruiker.

Afhankelijk van het type immuniteit test vertaal je de performancecriteria A, B of C naar de specifieke acceptatiecriteria voor uw product.

De acceptatiecriteria van een triltest en een valtest zijn een stuk eenvoudiger te interpreteren. De verpakking van gevoelige apparatuur moet deze apparatuur beschermen tegen de beschreven trillingsfactoren uit de specificaties. Een simpel ‘ja’ of ‘nee’ is dan het antwoord. Deze test zal u overigens niet snel met uw echte product willen doen, maar met een dummy zoals ik al uitlegde bij de configuratie. Bij een ‘nee’ is de kans namelijk groot dat uw product niet meer werkt en afgeschreven kan worden!

Gespecialiseerde testbureaus voor specifieke testen

Is het testplan compleet? Dan legt u het voor aan Defensie. Zodra u van hen een ‘GO’ ontvangt, geeft u uw verpakkingsspecialist de opdracht om het certificeringstraject te starten. Voor een aantal specifieke testen zal de verpakkingsspecialist een specialistisch certificerings- of testbureau inschakelen. Want het ene certificeringsbureau geeft een certificaat af voor bijvoorbeeld elektromagnetische straling en de ander voor trillen en schokken of krasvastheid van de verf.

Ook de keuze voor het juiste certificeringsbureau kunt u aan uw verpakkingsspecialist overlaten. Deze levert het prototype van de verpakking samen met een prototype of dummy van uw product aan bij het meest geschikte, onafhankelijke certificeringsbureau. En is het certificeringstraject uiteindelijk positief afgerond? Dan kunt u met een gerust hart starten met uw opdracht voor Defensie.

 

Lees ook het blog van mijn collega Harold Pijs over het opstellen van een goed plan van eisen. Of volg ons op LinkedIn waar we regelmatig informatie delen over onze projecten voor Defensie.

Keep up to date with our developments

Subscribe to our newsletter for updates or check out our social media channels.

  How can we help you?

  Whatever your packaging challenge is, The Packaging People of Faes are here to help. Do you have a question or comment about packaging, our services or packaging management? Fill out the contact form and one of our packaging experts will get back to you quickly!

   Mandy van Alebeek
   Relations manager